សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន​៖ កម្ពុជា កំពុង​ចរចា​ខ្ចី​ថវិកា​ចំនួន ២៥០​លាន​ដុល្លារ ពី​ធនាគារ AIIB – CEN