ក្រោយ​កូ​វីដ​កន្លងផុតទៅ ក្រុមហ៊ុន Vietjet​ នឹង​ឈរជើង​យ៉ាងរឹងមាំ ដោយសារ​ក្រុមហ៊ុន​បានសម្រេច​ជោគជ័យ​លើ​គោលដៅ ដឹក​អ្នកដំណើរ​ ១០០​ លាន​នាក់​ – CEN