​រង​ការរិះគន់​ខ្លាំងពេក​ពី​បណ្តាញ​សង្គម ធ្វើ​ឲ្យ​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​រវាង​គ្រូ និង​សិស្ស ឈានដល់​ទីបំផុត ខាង​ស្រី​ធ្វើអត្តឃាត រីឯ​ខាង​ប្រុស​ត្រូវ​បាត់បង់​ប្រពន្ធ​កូន​ – CEN