ក្រសួងមហាផ្ទៃ បន្ត​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យ​ពិភាក្សា ស្ដីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ប្រមូល ប្រាក់​ពិន័យ​ចរាចរណ៍ តាមរយៈ​សេវា​ធនាគា​អេឡិចត្រូនិក​ – CEN