សមត្ថកិច្ច​ចុះមក​ណែនាំ​កុំ​ឲ្យ​ចាក់ធុងបាស​រំខាន​អ្នកជិតខាង បែរជា​ឈ្លោះ​ជាមួយ​សមត្ថកិច្ច រហូតដល់​ការឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​ – CEN