ពេល​ខឹង​ប្តី​ជេរ​សុទ្ធតែ​អា​ងាប់​ឡាន​បុក ដល់ពេល​ឡាន​បុក​ប្តី​ស្លាប់​យំ​ឡើង​ហើម​ភ្នែក – CEN