មេទាហាន​កម្ពុជា និង ទាហាន​ថៃ ជួបគ្នា​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​រាល់​ហេតុការណ៍​មិន​ប្រក្រតី ដែល​កើតឡើង​ដោយ​ចៃដន្យ​ – CEN