រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន បង្ហាញ​ឱកាស​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា ដល់​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​អាស៊ាន​-US តែ​ត្រូវ​រួមគ្នា​ទប់ស្កាត់​កូ​វីដ​ជាមុន​ – CEN