ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ប្រកាស​ទទួលស្គាល់​ភូមិ​ចំនួន​៨ ក្នុង​ឃុំ​បាយ​ដំ​រ៉ាំ ស្រុក​បាណន់ បញ្ឈប់​ការ​បន្ទោបង់​ពាសវាល​ពាសកាល​ – CEN