ម៉ាស៊ីន​បូម​សម្អាត​ធូលី ស្លឹកឈើ និង​សំរាម​ចំនួន​២​គ្រឿង ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​យកមក​បូម​សម្អាត​ធូលី ស្លឹកឈើ និង​សំរាម​នៅតាម​សួនច្បារ​ – CEN