ក្រុម​ជួបជុំ​ផឹកស៊ី បង្ក​សំឡេង​រំខាន ប្រើប្រាស់​សម្តី និង​កាយវិការ​មិន​សមរម្យ​មកលើ​សមត្ថកិច្ច បាន​ចូលខ្លួន​សុំទោស​ជា​សាធារណៈ​ – CEN