តើ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែលមាន​ជីវភាព​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ជំងឺឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩ នឹង​បានទទួល​ថវិកា​ឧបត្ថម្ភ​ដូច​ម្ត៉េ​ច​ដែរ​? – CEN