​បណ្ឌិត សុខ ទូច អះអាងថា ចាប់ពីពេលនេះ​តទៅ ស្ថាប័ន​ទាំងអស់ ត្រូវតែ​ទាក់ទង​មក​ស្ថាប័ន​ជំនាញ នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នៅក្នុង​ការប្រើប្រាស់​ភាសា​ខ្មែរ​ – CEN