កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​កម្ពុជា​-​ចិន នឹង​ជំរុញ​ការនាំចេញ ផលិតផល​កសិកម្ម និង ក​សិ​-​ឧស្សាហកម្ម​របស់​កម្ពុ​ជា ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ដ៏​ធំ​របស់​ចិន – CEN