កូរ៉េខាងត្បូង​ចាប់ផ្តើម​ចែកចាយ​ថ្នាំ Remdesivir ដើម្បី​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ – CEN