សម្តែង​សម​ណាស់ ! តារា Tik Tuk សុខា ប្រហែល​ដាច់បាយ​ខ្លាំង រត់ទៅរក​លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា លុតជង្គង់​សុំ​លុយ​ចំនួន​…. – CEN