សិប្បកម្ម​ផលិត​ពពុះសណ្តែក ៧ ទីតាំង នៅក្នុង​ស្រុក​ខ្សាច់កណ្តាល សង្ស័យ​មាន​សារធាតុ​គីមី​ហាមឃាត់​បូរ៉ា​ក់ ត្រូវ​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN