អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ចិន រកឃើញ​ជំងឺ​ផ្តាសាយ​ជ្រូក​ប្រភេទ​ថ្មី ដែលមាន​សមត្ថភាព​រា​ត​ត្បា​ត​ខ្លាំង​ – CEN