ឆមាស​ទី​១​ឆ្នាំនេះ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​កើតឡើង ចំនួន​១.៦១៩​លើក ស្លាប់ ៨៦១​នាក់ រងរបួស ២.៤៤៩​នាក់​ – CEN