ស្នងការ​រាជធានី ទទួលស្គាល់ និង​ដាក់វិន័យ​ទៅ​មន្ត្រីនគរបាល ដែល​ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ដោយ​យក​ជង្គង់​សង្កត់​លើ​ក្បាល​ជនសង្ស័យ​ទៅនឹង​ថ្នល់ – CEN