ខួប​លើក​ទី ៧០ នៃ​ចំណង​ការទូត​រវាង​អាមេរិក និង​កម្ពុជា និង​បុណ្យខួប​គម្រប់​លើក​ទី​២៤៤ នៃ​ថ្ងៃបុណ្យ​ឯករាជ​ជាតិ​របស់​អាមេរិក​ ធ្វើនៅលើទឹកដីអង្គរ – CEN