កម្ពុជា​-​ថៃឡង់​ដ៏ ពិភាក្សា​ពី​លទ្ធភាព​បើក​ច្រកព្រំដែន ដើម្បី​ស្តារ​ចរន្ត​សេដ្ឋកិច្ច​ឡើងវិញ​ – CEN