ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អូស្ត្រាលី​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ស្វែងរក​កិច្ច​​សហប្រតិបត្តិកា​រ​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ​ជាមួយ​សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ – CEN