ក្មេង​ទំនើង ២ ក្រុម​ដេញ​វាយ​គ្នា​ពេញ​ផ្លូវ​ឡើង​ផ្អើល​សមត្ថកិច្ច​ខណ្ឌ ​៧​មករា​ (វីដេអូ) – CEN