ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញប្រកាស​ផ្ទេរ​សមត្ថកិច្ច​ធ្វើ សៀវភៅ​ស្នាក់នៅ និង​សៀវភៅ​គ្រួសារ ជូន​ពលរដ្ឋ​ត្រឹម​ថ្នាក់ អធិការ និង​ប៉ុ​ស្តិ័​រដ្ឋបាល – CEN