សភា​អាម​រិច​ជំរុញ ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​ឲ្យ​មាន​វិធាន​ការបន្ថែម​ប្រឆាំង​ចិន ជុំវិញ​ច្បាប់​សន្តិសុខ​លើ​ហុងកុង​ – CEN