អា​មេ​រិច​ទិញ​ស្តុក​ថ្នាំ Remesivir ជាង​៩០​ភាគរយ ដើម្បី​ទុក​ព្យាបាល​ពលរដ្ឋ​ខ្លួន​កើត​ជំងឺ COVID-19 – CEN