ល្បិច​ចោរ​ថ្មី​រហូត​! អ្នកលក់ដូរ​ទាំងឡាយ គួរ​ប្រុងប្រយ័ត្ន បោះ​លុយ​តិច ប្រមូល​យកលុយ​ច្រើន តាមរយៈ​រូបភាព​នេះ​ដែល​នឹកស្មាន​មិន​ដល់​… (​វីដេអូ​) – CEN