ជនសង្ស័យ​៣​នាក់ ជួសជុល​ម៉ូតូ​មិនសូវ​កាក់កប ឆ្លៀត​ជួញដូរ​សារធាតុ​ញៀន​បន្ថែម ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល​ – CEN