រអិល​បាក់​ដី​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា ស្លាប់​កម្មករ​រ៉ែ​យ៉ាងតិច ៥០​នាក់​ – CEN