​អភិបាល​ខេត្ត ជំរុញ​ឲ្យ​កសិករ និង​សហគមន៍​កសិកម្ម​ទាំងអស់ បង្កើន​ការដាំ​ដំណាំ​បន្លែ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​ទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក ដែល​គ្មាន​ជាតិគីមី​ – CEN