កាន់តែ​ក្តៅ​! អាចារ្យ អេ នាយក​វិទ្យុ ABC ទម្លាយ​ចេញ​រឿង​ទាំងនេះ ខណៈ​ឆ្លើយតប​សង្កត់ធ្ងន់ៗ​ទៅកាន់ ម៉ែ​រួយ ដែល​ប្រកាស​ព្រមាន​ប្តឹង ជុំវិញ​រឿង​…. (​វីដេអូ​) – CEN