​និស្សិត​ម្នាក់ ដេកស្លាប់ ក្នុង​កុដិ វត្ត​លង្កា​ – CEN