វៀតណាម និង​ភី​លី​ពី​ន ប្រឆាំង​ការធ្វើ​សមយុទ្ធ​របស់​ចិន នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN