ជំរុញ​ឲ្យ​ឃុំ​តា​គ្រាម និង​អភិបាលស្រុក​បាណន់ ត្រូវ​ព​ន្លឿ​ន និង​ចុះ​ស្រង់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ពិតប្រាកដ ក្នុង​មូលដ្ឋាន ដែល​ងាយ​រងគ្រោះ ដោយ​ផលប៉ះពាល់​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN