មេដឹកនាំ​ឥណ្ឌា ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​តំបន់​ព្រំដែន ដែល​ប៉ះទង្គិច​ជាមួយ​ទាហាន​ចិន​ – CEN