​បុគ្គលិក​ធនាគារ​ម្នាក់ ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​ករណី​ក្លែង​ឯកសារ​សាធារណៈ ធ្វើ​ត្រា​ឃុំ​ក្លែងក្លាយ ដើម្បី​យកទៅដាក់​នៅ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ខេ​មា យកប្រាក់​បាន​ចំនួន​៣០.០០០​ដុល្លារ​ – CEN