ធ្ងន់ធ្ងរ​ណាស់ សូមជួយ​ដល់​នាង​ផង​! នារី​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​ពស់​ចឹក​កំពុង​លក់ដូរ​ក្រោម​ដើមឈើ ពេលនេះ​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​បូម​ឈាម​យក​ពិស​ចេញ​តាមរយៈ​…. (​វីដេអូ​) – CEN