សង្ស័យ​ស្រវឹង បើករថយន្ត​ទៅបុក​នឹង​ដើម ឈើរ​រួច​ជ្រុល​ទៅបុក​នឹង​រថយន្ត​ពីរ​គ្រឿង​ទៀត​ – CEN