ទីបំផុត​! ទង្វើ​ធ្វើ​របង​រំលោភ​ស៊ី​ចង់ពាក់កណ្តាល​ទ្រូងផ្លូវ​រួម​ក្នុង​សហគមន៍ ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​ដឹកនាំ​កម្លាំង​ចុះ​ដក​គ្រវែង​ចោល​អស់ហើយ (​វីដេអូ​) – CEN