ឯកឧត្តម ស សុខា សោកស្តាយ និង​ហួសចិត្ត ក្រោយ​ឃើញ​ឈុត​សម្តែង​បទ​ចម្រៀង “​អ្នក​ព្រៃវែង​អាក្រក់​ត្រង់ណា​” ដោយ​ដៀល​សុទ្ធតែ​… (​វីដេអូ​) – CEN