ខ្លោចចិត្ត​ណាស់​! ម្តាយ និង​កូនស្រី ត្រូវ​កាត់​ជើង និង​ដាក់​ដែក​សងខាង​ដូចគ្នា ពេលនេះ​អស់​លទ្ធភាព​មើលជំងឺ​ហើយ សូម​សប្បុរសជន​ជួយ​គាត់​ផង​! – CEN