មនុស្ស​យ៉ាងតិច ១៦​នាក់​ស្លាប់ និង​ជាច្រើន​នាក់​បាត់​ខ្លួន ក្នុង​គ្រោះទឹកជំនន់​នៅ​ជប៉ុន​ – CEN