រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ៖ ទឹកធ្លាក់ភ្នំគូលែន ពុំមែនជាទឹកអម្រិត ឬអាទិទេពនោះទេ គឺគុណភាពទឹកមានលក្ខណៈល្អបង្គួរ ពីធម្មជាតិ ដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវិតភាវរស់ទាំងអស់ – CEN