កូរ៉េខាងជើង លុបចោល​ការសម្តែង​សិល្បៈ​រួមគ្នា​ជាមួយ​កូរ៉េខាងត្បូង ដោយសារ​ខឹង​នឹង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ – CEN