លោក សយ រតនា អ្នកនិពន្ធ​បទ “​អ្នក​ព្រៃវែង​អាក្រក់​ត្រង់ណា​” ចេញមុខ​សុំទោស​ជា​សាធារណៈ ដោយ​លើក​ហេតុផល​ថា​… (​វីដេអូ​) – CEN