ឆ្លង​ចរន្តអគ្គិសនី បណ្តាល​ឲ្យ​ឆាបឆេះ​ផ្ទះ​លក់​វាំងនន រត់​ចែក​ជើង​គ្នា​ទាំង​កណ្តាល​ថ្ងៃ​ – CEN