ក្រសួង​អប់រំ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​ឧ​ត្ត​ម​សិក្សា​រដ្ឋ រៀបចំ​ការប្រឡង​បញ្ចប់​ឆ្នាំ នៅតាម​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ពីរ​ថ្ងៃ​ – CEN