លោក ស៊ូ អា​រ៉ា​ហ្វា​ត់ អភិបាលរង​ខេត្តបាត់ដំបង និង​ឧកញ៉ា សង ថន ត្រូវ​ឃុំខ្លួន​ក្នុង​ពន្ធនាគារ ករណី​ពុករលួយ​រឿង​ដីធ្លី​ដ៏​រ៉ាំរ៉ៃ – CEN