រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ស្នើ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​កូរ៉េ​ប្រចាំ​កម្ពុជា ឲ្យ​ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ ពី​បរិ​យ​កាស​វិនិយោគ​ដ៏​ល្អប្រសើរ​របស់​កម្ពុជា ទៅដល់​វិស័យ​ឯកជន​កូរ៉េ​ – CEN